Ολοήμερο Πρόγραμμα Δημοτικού Σχολείου

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (14:15 – 17:00):

Στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
1) Μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.


2) Μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως:

I) πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι,

II) πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (8:00-9:00):
1) Στο τμήμα πρόωρης υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές/τριες τοι οποίοι είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.
2) Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος πρόωρης υποδοχής είναι τα 7 μαθητές/τριες


Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του ολοήμερου προγράμματος (16:00), εφόσον κατατεθεί ενυπόγραφη αίτηση-δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.

Αίτηση Εγγραφής Ολοήμερου Προγράμματος

Comments are closed.