ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Το σχολείο μας επισκέφτηκε σήμερα Τετάρτη 30 Νοεμβρίου ο καθηγητής πληροφορικής και γονέας κ. Αλεφραγκής Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Μαθητές της Ε΄& της Στ΄τάξης διδάσκονται προγραμματισμό
Οι δασκάλες των τάξεων με την καθοδήγηση του καθηγητή κ. Αλεφραγκή βοηθούν τους μαθητές κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι μαθητές μαθαίνουν να κατασκευάζουν κώδικα!

Comments are closed.