Ανάγκες Καθαριότητας Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου

Αναζητείται καθαριστής/καθαρίστρια για τις ανάγκες καθαριότητας του Ελληνικού Σχολείου Λονδίνου (W3 9JR) κατόπιν λήξης του τελευταίου συμβολαίου.

Παρακαλείται όπως οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν αίτηση και βιογραφικό μέχρι την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019, στις 12.00, στη Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις, επικοινωνήστε με τη Διευθύντρια του ΕΔΣΛ (καθημερινά 11.00 ? 12.30).

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 0208 99 26 156

Από τη Διεύθυνση

Comments are closed.