Ολοήμερο Πρόγραμμα Δημοτικού Σχολείου

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Δευτέρα ΤρίτηΤετάρτηΠέμπτη Παρασκευή 
Σίτιση-χαλάρωση (Βιωματική δραστηριότητα υγιεινής διατροφής)40΄14.20 – 15.ΟΟΣίτιση-χαλάρωση (Βιωματική δραστηριότητα υγιεινής διατροφής) ΚΑΠΝΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΠΕ 06
15΄15:00 – 15:15ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
1η ώρα Ολοήμερου (Α’,Β’,Γ’ & Στ’ Τάξη)45΄15:15 – 16:00 ΚΑΠΝΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ  / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΚΑΠΝΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ/ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΚΑΠΝΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ/ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ  ΚΑΠΝΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ  ΚΑΠΝΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ/ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ
1η ώρα Ολοήμερου (Δ’ & Ε’ Τάξη)45΄15:15 – 16:00ΤΣΙΚΡΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 ΜΕΛΕΤΗ
 ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
 ΜΕΛΕΤΗ
 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
 ΜΕΛΕΤΗ
 ΠΑΣΣΑ ΡΑΦΑΕΛΑ
 ΜΕΛΕΤΗ
 ΚΟΥΠΑΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 ΜΕΛΕΤΗ
15΄16:00 – 16:15ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
2η ώρα Ολοήμερου (Δ’ & Ε’ Τάξη)45΄16:15 – 17:00 ΚΑΠΝΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ/ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΚΑΠΝΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ/ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ  ΚΑΠΝΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ/ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ  ΚΑΠΝΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ/ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ  ΚΑΠΝΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ/ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ
2η ώρα
Ολοήμερου (Α’,Β’,Γ’ & Στ’ Τάξη)
45΄16:15 – 17:00ΤΣΙΚΡΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 ΜΕΛΕΤΗ
ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
 ΜΕΛΕΤΗ
 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
 ΜΕΛΕΤΗ
 ΠΑΣΣΑ ΡΑΦΑΕΛΑ
 ΜΕΛΕΤΗ
 ΚΟΥΠΑΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ: ΚΑΠΝΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (14:15 – 17:00):

Στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
1) Μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.


2) Μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως:

I) πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι,

II) πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (8:00-9:00):
1) Στο τμήμα πρόωρης υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές/τριες τοι οποίοι είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.
2) Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος πρόωρης υποδοχής είναι τα 7 μαθητές/τριες


Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του ολοήμερου προγράμματος (16:00), εφόσον κατατεθεί ενυπόγραφη αίτηση-δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.

Αίτηση Εγγραφής Ολοήμερου Προγράμματος

Comments are closed.