Εγγραφές / Μετεγγραφές

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ A ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α’ τάξη του Δημοτικού σχολείου εγγράφονται οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

Για την εγγραφή στην Α’ τάξη Δημοτικού σχολείου απαιτούνται:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.
  2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή Α.Δ.Υ.Μ. (συμπληρώνεται απο παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί)
  4. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας(μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμός ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο)
  5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου

Οι αιτήσεις εγγραφών θα πραγματοποιηθούν έως 20 Μαρτίου 2021. Εκπρόθεσμες αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από το Γραφείο του Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου.

Οι εγγραφές θα γίνονται είτε με την αποστολή των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου είτε καθημερινά από 9.30 π.μ.-10 π.μ. και 1.30 μ.μ.-2.15μ.μ. και μόνο κατόπιν ραντεβού που θα έχει προηγηθεί στο 0208 8962118.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές στο Δημοτικό, θα βρείτε στο ακόλουθο link:

Την αίτηση εγγραφής μπορείτε να την βρείτε εδώ:

Αίτηση Εγγραφής Δημοτικού

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Ατομικό Δελτίο Μαθητή


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Οι εγγραφές στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο για το σχ. έτος 2024-2025 πραγματοποιούνται από 1 εώς 20 Μαρτίου 2024. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις γίνονται δεκτές απο τον/την Συντονιστή/τρια Εκπαίδευσης. Κατα το σχολικό έτος 2024-2025 εγγράφονται μαθητές και μαθήτριες που είναι γεννημένοι/ες το 2019 (νήπια) και 2020 (προνήπια).
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (Birth Certificate). Σε περίπτωση που είναι σε γλώσσα διαφορετική από την ελληνική γλώσσα, απαιτείται επίσημη μετάφραση του.
  2. Επίδειξη βιβλιαρίου Υγείας (αντίγραφο των εμβολίων και της ανάπτυξής τους) (Red Book – Copy of Immunisation)
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ΑΔΥΜ – (School Entry Review in Reception Class) (συμπληρώνεται από παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί)
  4. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμό ή οποιονδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο) (Proof of address)
  5. Αίτηση εγγραφής – Application form (υπάρχει ηλεκτρονικά στο site σχολείου)

Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου (greeklondonpreschool@yahoo.co.uk), είτε θα παραδίδονται έντυπα, έπειτα από συνεννόηση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται συμπλήρωση θα τα βρείτε ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ και ΑΔΥΜ.

Στη συνέχεια τα σαρώνετε μαζί με τα υπόλοιπα (1,2,4) και τα αποστέλλετε στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτονικού ταχυδρομείου ή τα παραδίδετε έντυπα.


Comments are closed.