Εγγραφές / Μετεγγραφές

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ A ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α’ τάξη του Δημοτικού σχολείου εγγράφονται οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

Για την εγγραφή στην Α’ τάξη Δημοτικού σχολείου απαιτούνται:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.
  2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή Α.Δ.Υ.Μ. (συμπληρώνεται απο παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί)
  4. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας(μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμός ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο)
  5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου

Οι αιτήσεις εγγραφών θα πραγματοποιηθούν έως 20 Μαρτίου 2021. Εκπρόθεσμες αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από το Γραφείο του Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου.

Οι εγγραφές θα γίνονται είτε με την αποστολή των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου είτε καθημερινά από 9.30 π.μ.-10 π.μ. και 1.30 μ.μ.-2.15μ.μ. και μόνο κατόπιν ραντεβού που θα έχει προηγηθεί στο 0208 8962118.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές στο Δημοτικό, θα βρείτε στο ακόλουθο link:

Την αίτηση εγγραφής μπορείτε να την βρείτε εδώ:

Αίτηση Εγγραφής Δημοτικού

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Ατομικό Δελτίο Μαθητή

Πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές στο νηπιαγωγείο, θα βρείτε στο ακόλουθο link:

Εγγραφές Νηπιαγωγείου


Comments are closed.