Εγγραφές / Μετεγγραφές


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020


Τη σχολική χρονιά 2019-2020 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2013 έως και 31-12-2013

Για την εγγραφή στην Α’ τάξη Δημοτικού σχολείου απαιτούνται:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.
  2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

(Το έντυπο χορηγείται από το σχολείο)

  1. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου.

Οι αιτήσεις εγγραφών θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20 Μαΐου  2019


Πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές στο νηπιαγωγείο, θα βρείτε στο ακόλουθο link:

Εγγραφές νηπιαγωγείου


Comments are closed.