Εγγραφές / Μετεγγραφές

Οι εγγραφές για την Α’ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθούν από 2-18 Μαΐου 2018.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται οι μαθητές, οι οποίοι στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία έξι (6) ετών.

Για την εγγραφή στην Α’ τάξη Δημοτικού σχολείου απαιτούνται:
1. Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από το σχολείο)
2. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας
3. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
4. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
(Το έντυπο χορηγείται από το σχολείο)
5. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου
6. Φωτοτυπία του διαβατηρίου

Κάθε χρόνο, το ΥΠΠΕΘ ανακοινώνει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο γίνονται οι εγγραφές των μαθητών της Α’ τάξης.

Για τη μετεγγραφή από Ελληνικό Σχολείο σε τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου απαιτούνται:
1. Αίτηση γονέα/κηδεμόνα
2. Παρέχουμε Υπηρεσιακό σημείωμα έγκρισης μετεγγραφής (χορηγείται από το σχολείο)
3. Περιμένουμε να προσκομιστεί Αποδεικτικό μετεγγραφής και ΑΔΥΜ μαθητή

Comments are closed.