Εκλογές στο ΕΔΣΛ

Σύμφωνα με την Αγγλική Κυβέρνηση μια από τις «θεμελιώδεις βρετανικές αξίες» είναι η δημοκρατία. Οι εκπαιδευτικοί στα αγγλικά σχολεία πρέπει να προωθήσουν αυτές τις βρετανικές αξίες και η προώθησή τους ελέγχεται από τον Ofsted ( επιθεώρηση σχολείων από Άγγλους επιθεωρητές, η οποία γίνεται και στο ΕΔΣΛ ).

Το ΕΔΣΛ εφόσον αξιολογείται από τον Ofsted, πρέπει να προσαρμόζεται στον αγγλικό τρόπο ζωής και να ακολουθεί τις υποδείξεις της αγγλικής κυβέρνησης . Έτσι διεξήγαγε εκλογές για την ανάδειξη 5μελούς μαθητικού συμβουλίου.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές/τριες συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα των θεσμών, αναπτύσσεται αυτοπειθαρχία και αλληλοσεβασμός στους μαθητές και ασκούνται στη δημοκρατική αυτοδιοίκηση και στον ελεύθερο και γόνιμο διάλογο.

Comments are closed.