Εργαστήριο φυσικών επιστημών

Native Scientists Workshop

Λίγες μέρες μετά το εργαστήριό μας! Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι και ανυπομονούμε να σας ενημερώσουμε για τις δράσεις μας.

Διαβάστε παρακάτω βασικές λεπτομέρειες της δράσης μας

Το εργαστήριο είχε διάρκεια 1,5 ώρα και περιελάμβανε:
– 10 λεπτά για την εισαγωγή
– 65 λεπτά για δραστηριότητες επιστημόνων.
– 15 λεπτά για σύνοψη και σχόλια.

Πριν το εργαστήριο:

Οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα φύλλο εργασίας. Τα συμπληρωμένα φύλλα εργασίας τα συλλέξαμε για να συμμετέχουμε ως σχολείο στον ετήσιο διαγωνισμό Native Awards για το καλύτερο σχέδιο και την καλύτερη πρόταση εργασίας.

Με τη βοήθεια του προγράμματος αυτού οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με το
κλίμα και τους παράγοντες από τους οποίους διαμορφώνεται σε κάθε περιοχή της
Γης. Επιπρόσθετα ενημερώνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου το οποίο έχει
ενταθεί τα τελευταία χρόνια και οδηγεί στη λεγόμενη κλιματική αλλαγή. Με την
βοήθεια των δραστηριοτήτωνπου πραγματοποιούν οι μαθητές/τριες ανακαλύπτουν
τι ορίζουμεκλίμα μιας περιοχής, από ποιους παράγοντες επηρεάζεται, πως
μπορούμε να βρούμε ανοιχτά δεδομένα και να τα απεικονίσουμε στον χάρτη ή σε
γραφικές παραστάσεις. Τα ανοιχτά δεδομένα είναι ένα πολύ σημαντικό αγαθό για
την κοινωνία μας το οποίο σημαίνει ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε αυτά
και οι μαθητές/τριες μέσα από τα εργαστήρια θα το ανακαλύψουν. Επίσης οι
μαθητές/τριες μέσα από φωτογραφίες διαφόρων περιοχών της γης αναγνωρίζουν
τις αλλαγές του κλίματος σε συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου. Στη συνέχεια
ερμηνεύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και σε επόμενη δραστηριότητα
καλούνται να φτιάξουν ένα φυλλάδιο ή μια αφίσα με το πρόβλημα αυτό. Στόχος της
δραστηριότητας αυτής είναι να σκεφθούν ως ενεργοί πολίτες και να δώσουν λύσεις
τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει ο κάθε άνθρωπος. Ακόμη εξετάζουν πως
μπορούν να κάνουν «πράσινο» το σχολείο τους καθώς και άλλα κτήρια. Σχεδόν σε
όλες τις δραστηριότητες οι μαθητές/τριες εργάζονται ομαδικά. Στην τελική
δραστηριότητα οι μαθητές/τριεςδημιουργούν μια παρουσίαση των ευρημάτων τους
και συζητούν στην ολομέλεια τι γνώρισαν, τι αποκόμισαν και αν συνεργάστηκαν
καλά στις ομάδες. Oι μαθητές/τριες αναπτύσσουν την κριτική σκέψη, την
συνεργασία και την δημιουργικότητά τους. Στις δραστηριότητες απεικόνισης
δεδομένων οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν δεξιότητες δημιουργίας και
διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων. Δίνοντας τις δικές τους λύσεις
αναπτύσσουν τις δεξιότητες της πολιτειότητας, της προσαρμοστικότητας και της
υπευθυνότητας. Επίσης στο εργαστήριο κατά το οποίο δημιουργούν φυλλάδιο ή
αφίσα αναπτύσσουν την δημιουργική και παραγωγική σκέψη τους οι οποίες είναι
σημαντικές δεξιότητες του νου.
Οι μαθητές χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες κατά την λειτουργία των εργαστηρίων.

Συνεργάστηκαν μεταξύ τους με την καθοδήγηση των δασκάλων τους και έναν καθηγητή φυσικής – συντονιστή της κάθε ομάδας.

Οι ομάδες δούλεψαν διαδοχικά από εργαστήριο σε εργαστήριο έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρεία στους μαθητές μας να περάσουν από όλα τα εργαστήρια.

Οι μαθητές της Δ΄τάξης την ώρα που παρατηρούν και καταγράφουν τα δεδομένα της έρευνάς τους.

Ταξινομώντας τα δεδομένα

Τα δεδομένα καταγράφονται και η επεξεργασία εφαρμόζεται στο πρόγραμμα του υπολογιστή
Οι μαθητές της Α΄τάξης μαθαίνουν για το ανθρώπινο σώμα με την χρήση μοντέλων και σχημάτων
Μεταφέρουν τις γνώσεις τους στο χαρτί. Ζωγραφίζουν και ταξινομούν τα στοιχεία της παρατήρησής τους.
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας / Μη Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ώρα για συζήτηση και ανάλυση των στοιχείων που συλλέξαμε

Comments are closed.