Θεματική Ενότητα: “Το Πάσχα φέρνει χαρμόσυνα μηνύματα” – Τα θαύματα του Χριστού

Ο εορτασμός του Ελληνο Ορθόδοξου Πάσχα πλησιάζει και εμείς δεν θα μπορούσαμε παρά να ξεκινήσουμε με τη ζωή και το έργο του Ιησού Χριστού! Εστιάσαμε στα θαύματα που έκανε και βοήθησε τους ανθρώπους να πιστέψουν δυνατά στο Θεό! Αναφερθήκαμε στο γάμο της κανά και τη μετατροπή του νερού σε κρασί, στη θεραπεία του παράλυτου και του τυφλού άνδρα, στο περπάτημα του στο νερό, στη γαλήνη της τρικυμίας, στο χορτασμό των 5.000 ανθρώπων, καθώς και την Ανάσταση του Λαζάρου! Όλα αυτά τα θαύματα τα επεξεγαστήκαμε ολιστικά, εξασκώντας τις μαθηματικές, γλωσσικές και κινητικές μας δεξιότητες!

Comments are closed.